• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

Cách đặt mật khẩu để xóa bài hát khỏi đầu KARA

Kiểm tra và khắc phục:

B1. Vào Cài đặt (góc phải màn hình) - Nhập mật khẩu
B2. Vào Cập nhật bài hát
B3. Vào Mật khẩu thay đổi pass (mặc định 1111)
B4. Ấn Lưu lại

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn