• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

Cắm usb wifi, nhưng không thấy thiện QR code trên màn hát

Kiểm tra và khắc phục:

B1: Vào cài đặt - nhập mật khẩu
B2: Chọn Cài đặt hotspot
B3: Bấm lưu lại. Sau khi lưu lại thành công sẽ thấy QR code hiện trên màn hát

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn