• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

Cập nhật phiên bản phần mềm mới

Kiểm tra và khắc phục:

B1. Vào Cài đặt (góc phải màn hình) - Nhập mật khẩu
B2. Vào Hệ thống
B3. Ấn Cập nhật
B4. Chờ quá trình tải và cài đặt phần mềm mới hoàn thành
B5. Ấn Hoàn thành

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn