• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

Không xuất tín hiệu hình ảnh ra màn chiếu (ti vi)

Kiểm tra và khắc phục:

B1. Vào Cài đặt (góc phải màn hình) - Nhập mật khẩu
B2. Vào Cài đặt chung
B3. Vào cấu hình video
B4. Chọn 1080p, 720 nếu là HDMI còn AV nếu là xuất theo cổng AV
B5. Lưu lại

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn