• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

Câu hỏi thường gặp

Cập nhật data mới cho đầu

Cập nhật data mới cho đầu
Đọc tiếp

Cập nhật bài hát mới cho đầu

Cập nhật bài hát mới cho đầu
Đọc tiếp

Khắc phục tình trạng tiếng và lời không khớp

Khắc phục tình trạng tiếng và lời không khớp
Đọc tiếp

Cấu hình Wifi/Mật khẩu đầu tự đổi mỗi lần khởi động

Cấu hình Wifi/Mật khẩu đầu tự đổi mỗi lần khởi động
Đọc tiếp

Fix cứng mật khẩu wifi của đầu

Fix cứng mật khẩu wifi của đầu
Đọc tiếp

Lỗi cắm USB Wifi không nhận

Lỗi cắm USB Wifi không nhận
Đọc tiếp

Lỗi không nhận cảm ứng ở màn hình cảm ứng

Lỗi không nhận cảm ứng ở màn hình cảm ứng
Đọc tiếp

Cách cân chỉnh màn hình cảm ứng bị lệch

Cách cân chỉnh màn hình cảm ứng bị lệch
Đọc tiếp

Lỗi không nhận mạng Lan, không tải được bài hát mới

Lỗi không nhận mạng Lan, không tải được bài hát mới, không cập nhật được phần mềm
Đọc tiếp

Lỗi tự động next bài hát

Lỗi tự động next bài hát
Đọc tiếp

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn