• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

SW 1.5.3: PHẦN MỀM CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Chức năng mới & Nâng cấp:

- Hỗ trợ Reset config & database về phiên bản gần nhất trước khi nâng cấp
- Tự động đổi tên Hotspot

- Hỗ trợ tự tìm file trong mạng LAN để tải P2P. Bật Option trong Admin -> Cập nhật bài hát -> Tải bài hát mạng LAN 

- Tự động cập nhật trạng thái tồn tại của file khi chọn bài 

- Thay đổi cơ chế Quét HDD 

- Màn xem trước bài hát ẩn Footer 

- Admin -> Thông tin hệ thống bổ sung DB Version 

- Bài hát mới sắp xếp theo Ngày tháng thêm bài hát  

- Nâng cấp Socket Server

 

Fix lỗi:

- Fix lỗi xoá màn Đã chọn 

- Fix lỗi màn 16:9

- Fix lỗi mất nút Huỷ đang tải khi chuyển từ màn Đã phát qua

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn