• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

SW 1.5.4: PHẦN MỀM MỚI CẬP NHẬT CHẤM ĐIỂM

Chức năng mới & Nâng cấp:

- Tính năng CHẤM ĐIỂM

  Admin: Cấu hình Chung > Cấu hình Âm thanh > Chấm điểm (bật/tắt)

- Tắt/bật chế độ tách lời mặc định khi khởi động đầu

  Admin: Cấu hình Chung > Cấu hình Âm thanh > Tách lời khi khởi động (bật/tắt)

- Thêm mật khẩu vào lựa chọn "Căn chỉnh cảm ứng"

Admin: Cấu hình Chung > Căn chỉnh cảm ứng (bổ sung Password)

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn