• Hotline: 1900. 96.96.93
  • Dịch vụ Youtube:

SW 2.0.3: PHẦN MỀM ĐẦU KARA BỔ SUNG CƠ CHẾ BẢO TRÌ Ổ CỨNG

- Fix các lỗi làm khởi động lại đầu

- Bổ sung chức năng Bảo trì ổ cứng

- Bổ sung chức năng hiển thị Bài hát mới trên Tablet/Mobile điều khiển

- Bổ sung chức năng Xoá bài hát trên Tablet

- Bổ sung chức năng Thiết lập Volume lúc khởi động đầu

- Set lại Volume mặc định lúc khởi động là 80

- Bổ sung nhập Mật khẩu khi Thêm bài vào Autoplay

CÔNG TY CỔ PHẦN SMCORP   | CSKH: 1900.96.96.93 | Email: hotro@okara.vn